1478403266804

ก้อนที่ข้อเท้า…โรคเกาต์ มาจากไหนกัน?

aa002-%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%95